Cena projektovej dokumentácie

        Cena za projektovú dokumentáciu je väčšinou pre investora hlavným kritériom zohľadňujúci výber projektanta. Nie vždy lacný projekt sa rovná kvalitný projekt. Náš projektový tím od začiatku podporuje myšlienku zlúčiť kvalitné projektovanie s priaznivými cenami.
        Cena projekčných činností je závislá od typu a rozsahu projektovej dokumentácie. Každá stavba je svojím spôsobom originál a z tohto dôvodu je potrebné invididuálne posudzovanie ceny.

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu Rodinného domu, tak stačí vyplniť zopár základných údajov o stavbe a my vypracujeme ponuku a zašleme Vám ju e-mailom.

Ing. Alexander Elek - EA Projekt
Česká 1438/22
924 01 Galanta

tel: +421 905 945 738
e-mail: elek@eaprojekt.sk
www.eaprojekt.sk

IČO: 42164800
DIČ: 1083256834

  pre územné rozhodnutie
  pre stavebné povolenie
  zlúčené územné a stavebné konanie
  realizačný projekt

Vpisujte text bez diakritiky!

Reklama

facebook