Projekčná kancelária EA projekt bola založená v roku 2010. V minulosti som bol členom významnej spoločnosti v oblasti projektovania stavieb na Slovensku. Spoločnosť sa orientovala na projektovanie veľkých stavieb s veľkým objemom investičných nákladov na výstavbu. Hneď po vzniku sa projekčná kancelária EA projekt spoluautorsky podieľala na projektovaní stavieb občianskej vybavenosti v Trnavskom kraji.
      V budúcnosti sa projekčná kancelária chce podieľať na projektovaní pozemných stavieb tak, aby zaplikovala nadobudnuté skúsenosti.
                                                    Ing. Alexander ELEK

Reklama

facebook